Această politică de confidențialitate îndeplinește cerințele de prezentare a informațiilor în conformitate cu art. 12 litera f din Regulamentul General al UE privind protecția datelor cu caracter personal ( „GDPR“) și oferă un rezumat al prelucrării informațiilor privind identitatea personală a utilizatorilor ( „date personale“, „informații personale“) de pe acest site.

 1. Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal si cine este responsabil pentru prelucrarea acestor date?


SC EDISON SRL prin VICTORIA BULEVARD HOTEL  Adresa

Bulevardul Victoriei 6A,
Brasov 500214
Romaniaeste operator de date cu caracter personal si proprietarul https://www.victoriabulevardhotel.ro

Compania, in calitate de operator de date cu caracter personal este responsabila pentru prelucrarea datelor personale de pe acest site (denumit în continuare „noi“). Prelucrarea informațiilor de identificare a persoanelor ( „date cu caracter personal“) se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 GDPR și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016/ al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Compania SC EDISON SRL NU este responsabila pentru prelucrarea datelor personale cu privire la  subdomenii care are putea conține denumiri asemănătoare sau identice. 

Puteți sa contactați responsabilul desemnat cu protecția datelor la adresa indicată mai jos, prin utilizarea tag-ului de referință „În atenția responsabilului cu protecția datelor“ sau scriind la: office@victoriabulevardhotel.ro


Vă rugăm să folosiți referința „În atenția responsabilului cu protecția datelor“.

 1. Ce date personale sunt colectate?

Website-ul nostru colectează în mod automat anumite informații si date pe care le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate. Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei. De asemenea, website-ul nostru utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secțiunea de mai jos.Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității paginii este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care vi-l vom solicita daca este cazul la intrarea pe site. Opțiunile dumneavoastră privind utilizarea cookies-urilor pot fi modificate oricând, instrucțiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri.

 1. Drepturile dumneavoastră in calitate de persoane vizate de prelucrări de date

3.1 Dreptul la informare la datele prelucrate. Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

3.2 Dreptul de acces la datele prelucrate. Aveți dreptul de a obține din partea SC EDISON SRL o  confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;.În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară sau o organizaţie internaţională, va vom informa  cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer. 

3.3. Dreptul la rectificare În cazul în care procesăm date cu caracter personal pe care le considerati incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

3.4 Dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat") Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

3.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: a)Contestați corectitudinea prelucrărilor datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră b)procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date c)nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

3.6 Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate. Aveți dreptul sa ne solicitați ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

3.7Dreptul la opoziție. În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

3.8 Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.  Aveți dreptul, in calitate de persoana vizata a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice care va privesc  sau va pot afecta, cu excepția situației in care procesul de automatizare are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră, in calitate de persoana vizata. In situația in care vom apela la aceasta activitate va vom informa cu privire la următoarele aspecte:

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastra. In aceasta situatie in cadrul companiei au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale dumneavostra.

3.9 Dreptul la petitie Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Nationale pentru Supravegherea Prelucrarilor Datelor cu caracter personal, respectiv unei autorități europene de supraveghere.


 1. Prelucrarea de date accesând site-ului nostru

4.1. Descrierea și domeniul de prelucrare a datelor

La fel ca în cazul majorității site-urilor web, serverele noastre înregistrează în mod automat solicitările de pagini efectuate când un utilizator accesează site-urile noastre web. Aceste „jurnale de server” includ, de obicei, solicitarea dvs. web, adresa IP, tipul de browser, limba browser- ului, data şi ora solicitării şi unul sau mai multe cookie-uri care pot identifica în mod precis browserul dvs.

Pentru a permite buna funcționare a site-ului nostru, pentru a efectua analize de securitate care urmează să fie implementate si pentru a preveni  atacuri de tip denial-of-service, fișierele jurnal de server sunt colectate și salvate pe termen scurt, ca parte integrantă a accesului automat la date care sunt create de sistemul nostru din momentul accesării pana la finalizarea accesarii site-ului nostru și în timp ce navighezi (a se vedea secțiunea 2). Conținutul fișierelor jurnal de server nu este corelat cu alte date. Noi folosim fișierele jurnal de server pentru analize statistice pentru a remedia problemele tehnice, pentru a preveni și ne apăra împotriva atacurilor de tip denial-of-service și preveni tentativele de fraudă, precum și pentru a optimiza buna funcționare a site-ului nostru.

4.2 Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru crearea de fișiere jurnal de server rezultă din art. 6 (1) (f) GDPR. Interesele noastre legitime se află în buna funcționare a site-ului nostru, efectuarea de analize de securitate și de apărare împotriva amenințărilor cibernetice.

4.3 Durata de depozitare sau a criteriilor aplicate în definirea acestei perioade

Când paginile site-ului nostru sunt accesate, informațiile sunt înregistrate în fișierele jurnal de server, care sunt stocate pe serverul nostru de web; adresele IP conținute în acestea se elimină după 7 zile, cel târziu. Nicio analiză nu este realizată în acest timp dacă nu există o amenințare cibernetica sau un alt tip de atac.

4.4 Opțiuni pentru depunerea unei obiecții cu privire la eliminarea unor date colectate

Aveți dreptul de a depune o obiecție cu privire la prelucrarea datelor conținute în fișierele jurnal de server cu condiția că există motive convingătoare care apar din situația dumneavoastră specifică. Dacă doriți să va exercitați dreptul de opoziție, vă rugăm să ne scrieți la adresa de contact din secțiunea 1.


 1. Colectarea de date prin formular de contact, e-mail și telefon

5.1.Descrierea și domeniul de prelucrare a datelor

Pe site-ul nostru, aveți posibilitatea de a ne contacta prin intermediul formular de contact, prin telefon folosind adresa de e-mail desemnată și numărul de telefon. Dacă doriți sa beneficiați de această opțiune, informațiile pe care le introduceți în formularul de contact, adresa de e-mail și / sau numărul de telefon sunt dezvăluite către noi. În funcție de motivul pentru care suntem contactați (întrebări despre serviciile noastre, urmărind drepturile dumneavoastră ca subiect al prelucrărilor de date, sau de exemplu, depunerea unei cereri de acces la informații) datele dumneavoastră de contact sunt prelucrate (cu ajutorul furnizorilor noștri de servicii). Dacă este necesar pentru procesarea solicitării dvs., aceste informații pot fi partajate cu terțe părți (de exemplu companiile partenere).

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru procesarea datelor dvs. de contact rezultă din art. 6 (1) (f) GDPR. Avem interese legitime în procesarea cererii dvs. precum și în comunicările efectuate in continuare. În cazul în care scopul de contact stabilit cu noi este de a intra într-un contract de prestări servicii cu compania noastră, baza legală pentru procesarea datele dvs. de contact rezultă din art. 6 (1) (b) GDPR.

5.2.Durata de stocare si criteriile aplicate în definirea acestei perioade

Datele dumneavoastră de contact sunt șterse odată ce solicitarea a fost procesată și comunicarea ulterioară a fost întreruptă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care scopul contactului stabilit cu noi este de a încheia un contract sau doriți sa va exercitați drepturile ca un subiect a prelucrărilor de date (de exemplu, cerere furnizare informații). În acest caz, detaliile sunt stocate până când toate obligațiile contractuale și / sau legale au fost îndeplinite pe perioadele de păstrare legale (în prezent, între 6 luni și 2 ani) care împiedică ca aceste informații să fie șterse.

5.3.Opțiuni pentru depunerea unei obiecții și situații care pot conduce la limitarea/eliminarea prelucrărilor datelor dvs.

Aveți dreptul de a depune o obiecție cu privire la prelucrarea informațiilor de contact cu condiția că există motive convingătoare care apar privind situația dumneavoastră specifică. Dacă doriți sa va exercitați dreptul de opoziție vă rugăm să scrieți la adresa de contact din secțiunea 1. Dacă depuneți o contestație, comunicarea cu tine nu mai poate fi continuată. Acest lucru nu se aplică în cazul în care este necesar pentru finalizarea procedurilor precontractuale, urmărirea unui drept in justiție, îndeplinirea unui contract sau exercitarea drepturilor dumneavoastră ca un subiect de prelucrare sau stocarea datelor de contact.

 1. Colectarea de date prin formular de REZERVARE

6.1.Descrierea și domeniul de prelucrare a datelor

Pe site-ul nostru, aveți posibilitatea de a ne contacta prin intermediul formular de rezervare, prin telefon folosind adresa de e-mail desemnată. Dacă doriți sa beneficiați de această opțiune, informațiile pe care le introduceți în formularul de contact, adresa de e-mail și / sau numărul de telefon sunt dezvăluite către noi. Datele dumneavoastră de contact,  sunt prelucrate (cu ajutorul furnizorilor noștri de servicii). Dacă este necesar pentru procesarea solicitării dvs., aceste informații pot fi partajate cu terțe părți (de exemplu companiile partenere).

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru procesarea datelor dvs. de contact rezultă din art. 6 (1) (f) GDPR. Avem interese legitime în procesarea cererii dvs. precum și în comunicările efectuate in continuare. În cazul în care scopul de contact stabilit cu noi este de a intra într-un contract de prestări servicii cu compania noastră, baza legală pentru procesarea datele dvs. de contact rezultă din art. 6 (1) (b) GDPR.

6.2.Durata de stocare si criteriile aplicate în definirea acestei perioade

Datele dumneavoastră de contact sunt șterse odată ce solicitarea a fost procesată și comunicarea ulterioară a fost întreruptă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care scopul contactului stabilit cu noi este de a încheia un contract sau doriți sa va exercitați drepturile ca un subiect a prelucrărilor de date (de exemplu, cerere furnizare informații). În acest caz, detaliile sunt stocate până când toate obligațiile contractuale și / sau legale au fost îndeplinite pe perioadele de păstrare legale (în prezent 2 ani) care împiedică ca aceste informații să fie șterse.

Aveți dreptul de a depune o obiecție cu privire la prelucrarea informațiilor de contact cu condiția că există motive convingătoare care apar privind situația dumneavoastră specifică. Dacă doriți sa va exercitați dreptul de opoziție vă rugăm să scrieți la adresa de contact din secțiunea 1. Dacă depuneți o contestație, comunicarea cu tine nu mai poate fi continuată. Acest lucru nu se aplică în cazul în care este necesar pentru finalizarea procedurilor precontractuale, urmărirea unui drept in justiție, îndeplinirea unui contract sau exercitarea drepturilor dumneavoastră ca un subiect de prelucrare sau stocarea datelor de contact.


 1. Afirmarea drepturilor  dumneavoastră ca persoana vizata de prelucrările de date

7.1 Descrierea și domeniul prelucrării datelor

Pe site-ul nostru aveți posibilitatea de a va  exercita drepturile dumneavoastră ca subiect a prelucrărilor de date, de exemplu, cereri de informații privind datele personale care sunt stocate în prezent de către noi. Pentru a va valorifica drepturile dumneavoastră ca subiect de date, este necesar să furnizați informații către SC EDISON SRL date referitoare la identitatea dvs. și informațiile specifice privind datele care au fost prelucrate. Fără aceste informații, nu suntem în măsură să răspundă la solicitările privind drepturile dumneavoastră ca subiect sau persoana vizata de prelucrările de date.

7.2 Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru procesarea informațiilor personale în a afirma drepturile dumneavoastră ca subiect de prelucrare a datelor rezultă din art. 6 (1) litera c GDPR, „Conformarea cu o obligație legală“.

7.3 Durata activităților de prelucrare, stocare sau a criteriilor aplicate în definirea acestei perioade

SC EDISON SRLnoștri păstrează date din corespondența cu dumneavoastră în ceea ce privește drepturile  dumneavoastră ca subiect de prelucrări de date personale pentru o perioadă de 2 ani. 

7.4 Opțiuni pentru depunerea unei obiecții și situații care pot conduce la limitarea/eliminarea prelucrărilor datelor dvs.

Prelucrarea informațiilor este necesară pentru respectarea drepturilor dumneavoastră ca persoana vizata și în această măsura aveți dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrarea acestora. Datele prelucrate pana la retragerea consimțământului se bucura de legalitatea activităților.

 1. Webtracking

Atunci când accesați site-ul nostru este posibil sa utilizam funcții pentru a măsura și evalua comportamentul utilizatorilor și interacțiunea cu noi. Aceste caracteristici vor utiliza datele de acces (a se vedea secțiunea 2 de mai sus) și le utilizam pentru a analiza interacțiunile dvs. cu site-ul nostru prin intermediul cookies-uri de urmărire. Acest tip de analiză, de obicei, nu are nevoie de date cu caracter personal. Prin urmare, adresa dvs. IP va fi scurtata pentru ultimul octet ceea ce duce la profiluri de utilizator anonime, care nu vor fi combinate cu alte date care le stocăm. 

Activitatea de urmărire web este de obicei realizată prin implicarea furnizorilor externi (procesoare). În cazul în care un astfel de procesor este stabilit în afara UE, s-ar putea să apară o așa-numit transfer de date către o țară terță. Acest lucru este legal, în cazul în care procesorul oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, care poate fi dovedit prin diferite mijloace (garanții suplimentare). Ne asigurăm că fiecare procesor oferă în momentul implicării sale un astfel de nivel. Ca măsură de siguranță va prezentam site-urile care executa tracking pe site-ul nostru, care este indicată mai jos.

         Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor prin analiza profilului utilizatorilor site-ului

Baza legală pentru colectarea și analizarea profiluri de utilizare pseudonim rezultă din art. 6 (1) (f) GDPR / secțiunea 15 (3) Avem un interes legitim în optimizarea utilizării site-ului nostru și efectuarea de măsurători privind acoperirea de marketing.

Durata de stocare  si criteriile aplicate în definirea acestei perioade

Ca regulă generală, datele care sunt colectate și analizate în asociere cu Google Analytics sunt păstrate până când ridică o obiecție față de utilizarea lor în acest mod. Pentru Google Analytics cookies-uri sunt stocate pentru un maxim de 24 de luni.

Opțiuni pentru depunerea unei obiecții și situații care pot conduce la limitarea/eliminarea prelucrărilor datelor dvs.

Puteți determina modalitatea cu privire la utilizare de către Google Analytics a datelor colectate modificând setările browser-ului și / sau făcând clic pe link-urile următoare pentru a descărca și instala browser plug-in-uri:

Google Analytics:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 1. Procesarea datelor de către terti: Google Analytics


Acest site folosește Google Analytics, un serviciu furnizat de Google Inc. Google Analytics determină un profil de utilizare creat cu scopul de a optimiza ușurința utilizării site-ului nostru. Un pseudonim este atribuit pentru fiecare profil. În acest sens, datele de acces sunt colectate așa cum este descris în secțiunea 2 și comportamentul de utilizare analizat cu ajutorul cookie-urilor de analiză așa cum este descris în secțiunea 3. Un numar personal de identificare nu este necesar pentru urmărirea activității pe web: atunci când se colectează datele de acces la adresa IP este scurtata înainte de a fi transmise Google Inc., ceea ce înseamnă nu există informații care pot fi atribuite tie. Aceste profiluri de utilizare la care sunt atribuite pseudonime sunt analizate în scopul optimizării site-ului. Aceste date nu sunt corelate cu alte date deținute Google Inc. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor referitoare la Google Analytics, consultați politica de confidențialitate a companiei Google


https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 1. Butoane de Social Media

In acest moment Site-ul nostru  utilizează  și așa numite Social Plugins (în continuare butoane) ale rețelelor sociale cum ar fi FACEBOOK sau siteuri de specialitate TRIPADVISOR .În cazul in care accesați aceste servicii, pe timpul vizitării paginii noastre web, aceste butoane vor fi active, adică dumneavoastră transmiteți date respectivelor rețele sociale. 

Astfel, se creează o legătură directă cu serverul respectivei rețele sociale. Conținutul acestui buton este transmis de către rețeaua socială direct browser-ului dumneavoastră, acesta integrând respectivul buton în pagină. Respectiva rețea socială poate colecta deja date, indiferent dacă dumneavoastră interacționați cu respectivul buton sau nu. Dacă sunteți conectat în rețele sociale, acestea pot aloca vizita dumneavoastră pe pagina web contului dumneavoastră de utilizator. Vizitarea altor pagini web nu va putea fi alocată de rețeaua socială contului dumneavoastră înainte ca dumneavoastră să activați și pe acele pagini respectivele butoane. În cazul în care sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca acest lucru să fie înregistrat dacă vizitați pagina noastră web și să fie corelat cu datele dumneavoastră salvate aferente respectivului cont de membru, trebuie să vă deconectați din respectiva rețea socială înainte de activarea butoanelor. Nu putem influența cuprinsul datelor colectate de către rețelele sociale cu ajutorul butoanelor lor. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către respectivele rețele sociale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale respectivelor rețele sociale.


 1. Cine intră în posesia datelor mele personale?

In cadrul companiei noastre cei care au nevoie de acces la informațiile dvs. în scopurile descrise în secțiunea 4 vor avea acces la ele, cu respectarea principiului confidențialității, utilitatii si limitării utilizarii datelor. Furnizorii de servicii contractate de către noi pot de asemenea, să aibă acces la informațiile dvs. ( denumite „procesoare de date“, de exemplu, companii care ne furnizezeaza serviciul de operare a site-ului web). Acestea trebuie să asigure securitatea datelor și tratamentul confidențial al informațiilor în conformitate cu acordurile de prelucrare a datelor contractuale pe care le-am încheiat cu ei.

Nici schimbul de informații cu alți destinatari, cum ar fi parteneri de publicitate, furnizorii de servicii social media sau instituții de credit ( „terțe părți“) nu are loc.


 1. Datele mele cu caracter personal sunt prelucrate în afara UE sau SEE ( „transfer către o țară terță“)?


Utilizarea Google Analytics așa cum este descris la punctul de mai sus face ca datele tale personale să poate fi transferate într-o țară terță, deoarece centrele de date ale Google Inc. sunt situate în afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European ( „UE sau SEE“). Aceste transferuri de date cu caracter personal către țări terțe pot duce la informațiile personale transmise într-o țară care nu prevede același standard de protecție a datelor ca UE sau SEE. Cu toate acestea, fiind certificate în conformitate cu Privacy UE-SUA Shield, Google Inc., se asigură că se asigură un nivel de protecție a datelor comparabilă cu cea din UE / SEE. Puteți solicita o copie a acestor garanții prin contactarea adresei indicate în secțiunea 1 de mai sus.


 1. Ce drepturi de confidențialitate a datelor am?

Aveți dreptul de a solicita acces la datele personale care sunt stocate în prezent de către noi. În cazul în care aceste date sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita rectificarea lor. De asemenea, aveți dreptul de a avea acces la datele personale șterse și / sau sa ne solicitați limitarea prelucrărilor, în conformitate cu art. 17 și art. 18 GDPR. De asemenea, aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal furnizate de tine într-un format electronic ușor de citit structurat, utilizat frecvent (dreptul la portabilitatea datelor).

Dacă ne- ați dat acordul pentru procesarea informațiilor dumneavoastră personale în scopuri specifice, puteți revoca acest consimțământ în orice moment, pentru viitor. Notificarea dvs. de revocare trebuie adresată nouă scriind la adresa de contact indicată în secțiunea 1.

In conformitate cu art. 21 GDPR, aveți, de asemenea, dreptul, din motive legate de situația dumneavoastră specifică pentru a ridica o obiecție la prelucrarea datelor dumneavoastră, care se face pe baza art. 6 (1) (f) GDPR.


De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, fiind in calitate de autoritate responsabilă:

anspdcp@dataprotection.ro  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1,


 1. Ce sunt cookies?

Cookie-ul este un fișier text mic care este stocat pe computer și care identifică în mod unic browserul web de pe calculatorul dumneavoastră și este stocat pe orice terminal cu acces la internet la solicitarea emisă de către web-server unui browser (ex: Chrome, Internet Explorer, opera, Mozilla). Cookie-ul nu conține software sau viruși. În principiu utilizarea de cookie-uri nu va duce la identificarea dvs. și nu implică colectarea de date cu caracter personal.Cookie-urile au durată de viață diferită. 

Un model cookie de sesiune este stocat temporar în istoricul browser-ului dvs. și este memorat până când închideți pagina sau ieșiți de pe website.Un model cookie persistent rămâne pe hard disk după ce închideți browserul. Cookie-urile persistente pot fi utilizate de browser-ul dvs. în vizitele ulterioare pe site. Cookie-urile persistente pot fi eliminate, urmând instrucțiunile browserului dvs. web. Puteți să resetați browserul web pentru a refuza toate cookie-urile sau pentru a indica când se trimite un modul cookie.


 Cu toate acestea, unele funcții ale site-ului pot să nu funcționeze corect dacă abilitatea de a accepta modulele cookie este dezactivată. De ce folosim cookie-uri?Cookie-urile pot fi de mai multe feluri în funcție de scopul pentru care sunt utilizate. Astfel, cookie-urile sunt esențiale, atunci când sunt necesare pentru încărcarea eficientă a paginilor web, a conținutului multimedia de pe website sau atunci când privesc utilizarea în condiții de siguranță a website-ului și previn autentificarea neautorizată.Cookie-urile sunt utilizate pentruperformanță, respectiv îsi amintesc preferințele dvs. astfel încât să nu le setați de fiecare data când intrați pe website (ex: alegerea limbii în care să se afișeze conținutul website-ului).

Cookie-urile sunt utilizate și pentru analiză, respective pentru a putea cuantifica numărul de utilizatori și tendințele de navigare pe website.Cookie-urile pot fi utilizate și pentru furnizarea de reclame personalizate în funcție de interesele dvs.

Ce sunt cookie-urile de la părți terțe?Pe unele pagini tertii pot utiliza propriile cookie-uri prin intermediul website-ului nostru.

Cum pot să dezactivez sau să refuz cookie-uri?Dezactivarea cookie-urilor poate duce la îngreunarea utilizării website-ului. Totuși, este posibilă setarea din browser astfel încât aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau să nu se accepte cookie-uri de la un website anume. Aceste setări se găsesc de regulă în browser la opțiuni sau în meniul de preferințe. Pentru mai multe detalii cu privire la setări, accesați următoarele link-uri:


http://support.microsoft.com/kb/196955

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

http://support.apple.com/kb/PH5042

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=CookiesData actualizării acestei politici cookies: FEBRUARIE  2020